Norsk Meklingssenter
Ekspert

Sjur Krogstie

Sjur Krogstie

35 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i preivate og offentlige samferdselsprosjekter. Generell god ekspertise i kontraktshåndtering. Deltatt i rettsaker som vitne og som partsrepresentant Sittet 3 år i retssaksforberelser med advokatfirma i stor entreprisesak, senere mekling mellom partene.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Sjur Krogstie