Norsk Mekling
Ekspert

Sjur Krogstie

Sjur Krogstie

38 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i preivate og offentlige samferdselsprosjekter. Hovedkomponenter inne byggeledelse og kontraktshåndtering i større vei- bru og jernbaneprosjekter for offentlige byggherrer som Statens Vegvesen - Forsvarsbygg - Bane Nor.

Generell god ekspertise i kontraktshåndtering. Deltatt i rettsaker som vitne og som partsrepresentant Sittet 3 år i retssaksforberelser med advokatfirma i stor entreprisesak, senere mekling mellom partene.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt