Norsk Meklingssenter
Ekspert

Steffan Lithell

Teknisk sjef i et rådgivende firma  innenfor fagområdene arkitektur, plan, statikk og ansvarlig søker. Er utdannet tømrermester og ingeniør med erfaring både fra kommunal sektor og privat, med god fordypning innenfor lovverk tilknyttet til boligbygging. Et fagområde som vil anses å være et av mine ekspertise områder i tilknytning til rollen som prosjekterende av arkitektur og rollen som ansvarlig søker.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Steffan Lithell