Norsk Mekling
Ekspert

Stein Fyksen

Stein Fyksen

Jordskiftekandidat fra NMBU (jus, økonomi og teknikk). Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Region øst fra 2003 til 2012. Konfliktløsning, og prosesser for konflikthåndtering, Egen bedrift fra 2012, og samarbeidsavtale med WSP. Utarbeidet et opplegg for prosesser for løsning av konfliktermed oppmann. Utarbeidet rapport, basert på intervjurunde med topplederne med forslag til tiltak for å redusere konfliktnivået.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt