Norsk Meklingssenter
Ekspert

Stein Kirkeby

Stein Kirkeby

Sivilingeniør med 38 års bred erfaring fra olje/gass-, bygg-, anleggs- og industriprosjekter, bl.a. med planlegging, kostnadsestimering, kontraktsadministrasjon og prosjektledelse. Spesialkompetanse innen rådgivning og analyse knyttet til fremdrift, forsinkelser, forstyrrelser ("plunder og heft"), fristforlengelse og forsering.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Stein Kirkeby