Norsk Mekling
Ekspert

Stein Kirkeby

Stein Kirkeby

Sivilingeniør med 38 års bred erfaring fra olje/gass-, bygg-, anleggs- og industriprosjekter, bl.a. med planlegging, kostnadsestimering, kontraktsadministrasjon og prosjektledelse. Spesialkompetanse innen rådgivning og analyse knyttet til fremdrift, forsinkelser, forstyrrelser ("plunder og heft"), fristforlengelse og forsering.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt