Norsk Mekling
Ekspert

Stein Schanke

Arbeidet i entreprenørbedrifter siden 1980, som anleggs- og prosjektleder, avdelingsleder og daglig leder. Fagområder er anlegg, underjordsarbeider innen kraftverk og samferdsel, og VA-anlegg. Arbeider i dag som daglig leder for TT-Teknikk as, et entreprenørselskap innen VA-området.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt