Norsk Meklingssenter
Ekspert

Steinar Roald

Arbeidet i en rekke nasjonale og internasjonale byggeprosjekter og har 38 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen som rådgiver for byggherrer og entreprenører, som utflørende og som prosjekterende. Spesialekspertise innen planlegging, kalkyle og kontrakt, inklusive problemstillinger tilknyttet driftsforstyrrelser (delay&disruption)fra norsk og internasjonal virksomhet. Siv ing berg/anl.tek 1980, dr.ing. bygg 1994, ekspertiseerklæring professor, NTNU, bygg 2001 (USA, Mellom-Amerika og Sør-Afrika

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Steinar Roald