Norsk Meklingssenter
Ekspert

Sverre Sundfær

Daglig leder i Structor Oslo AS. 16 års erfaring fra entreprenørbransjen, Proskjektleder i Statens vegvesen i større vegprosjektutbygginger i 12 år. Rådgivende ingeniør innen Samferdselprosjektering og Prosjektledelse de siste 16 år i Rambøll og Structor. Deltatt i OPS E 18 som rådgiver. Fagområder: Tunellteknikk, Geologi, Geoteknikk Samferdeslfag, PL, Anleggsgjennomføring og kontraktsjus

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Sverre Sundfær