Norsk Meklingssenter
Ekspert

Terje Ilje

Terje Ilje

Prosjektdirektør og fagekspert i prosjektadministrasjon. Erfaring som rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Bred erfaring som voldgiftsdommer, skjønnsmann og fagkyndig meddommer i tingretten og lagmannsretten, og fra rettsmekling i tingretten.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Terje Ilje