Norsk Mekling
Ekspert

Thor Skjeggedal

Erfaring fra over 25 år i anleggsbransjen som anleggsleder, prosjektleder og divisjonsleder i Veidekke-systemet. Siden 1998 selvstendig rådgiver i forbindelse med gjennomføring av store anleggsprosjekter, blant annet Fellesprosjektet langs Mjøsa og utbygging av Follobanen.Spesialiteten er tunnelbygging generelt og bruk av tunnelboremaskiner spesielt. Faglig sekretær i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk i en årrekke.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt