Norsk Meklingssenter
Ekspert

Tore Ljunggren

Tore Ljunggren

Planlegging, prosjektering og bygging av veger og bruer, også erfaring fra bygging av forretningsbygg, terminalbygg m.m.

Prosjektgranskning og prosjektevaluering, prosessleder for 10 verdianalyser.

Konfliktrådgiver i byggesaker, fagkyndig meddommer.

Kontraktrådgivning, utvikling av nye innkjøps- og kontraktmodeller.

Fagkyndig meddommer i Sunnhordaland tingrett.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Tore Ljunggren