Norsk Mekling
Ekspert

Tore Mørch

Tore Mørch

Byggherreombud, prosjektleder og byggeleder i over 40 år.           Fagkyndig meddommer og fagkyndig mekler i domstolen i Midt- Norge og Nord- Norge  de siste 10 år. Rådgiverkontrakter, byggekontrakter, VA-anlegg og mellomstore samferdselanlegg

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt