Norsk Meklingssenter
Ekspert

Tore Mørch

Tore Mørch

A/S Ringsakerhus, Moelvengruppen, feltutbygging og salg av boligområder.

Eget firma med prosjektering og byggeledelse, daglig leder.

Prosjektering, rådgiving, taksering og eiendomsutvikling.

Bryggehus og Byggeadministrasjon.

Fagkyndig meddomer og mekler.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Tore Mørch