Norsk Meklingssenter
Ekspert

Tron Kjølhamar

Tron Kjølhamar

Over 30 års erfaring fra bygge og anleggsbransjen fra rådgiversiden. Ledet en rekke prosjekter innen industri, næring, undervisning, helse/omsrog, bolig og samferdsel. Siste fire år som prosjektleder for Mottaksprosjektet til Politiets beredskapssenter. Tidligere adm.dir. i Sweco.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Tron Kjølhamar