Norsk Meklingssenter
Ekspert

Trond Johansen

Trond Johansen

Vannkraftutbygging, olje og gass anlegg, bl.a .Melkøya, produksjonsplattformer (Troll). Store veiprosjekter i utlandet og i Norge. Brukes ofte som teknisk ekspert og rådgiver i større prosjekter, bl.a. i prosjekter for rådgivere hvor Bane Nor og Statens Vegvesen er byggherrer. Betydelig erfaring som fagkyndig meddommer i tingrett og voldgift.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Trond Johansen