Norsk Mekling
Ekspert

Trond Johansen

Trond Johansen

Vannkraftutbygging, olje og gass anlegg, bl.a .Melkøya, produksjonsplattformer (Troll). Store veiprosjekter i utlandet og i Norge. Brukes ofte som teknisk ekspert og rådgiver i større prosjekter, bl.a. i prosjekter for rådgivere hvor Bane Nor og Statens Vegvesen er byggherrer. Betydelig erfaring som fagkyndig meddommer i tingrett og voldgift.

Erfaring med PRIME, bl.a kraftverk på Island, jernbane Nykirke, Hestnestunnelen og jernbanebro Tangenvika.

Ekspert/meklingskompetanse fra veiutbygging i Gøteborg, E 134 Kongsberg, skole i Oslo.

Prosjekter som leder, bl.a Skjomen kraftanlegg, Eidfjord og 10 mindre kraftverk i Nord-Norge.

Offshore og energi, bl.a. Trollplattformen, Melkøya LNG tanker,

Anleggsansvarllig i prosjektering som konsulent på bl.a E 16 Sollighøgda, Fellesprosjekt Arna - Stanghelle

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt