Norsk Mekling
Ekspert

Vegard Ervik Olsen

Vegard Ervik Olsen

Jobbet som brannteknisk rådgiver siden 2008. Er faglig leder for fagområdet i Multicousult. Erfaring med prosjektering av flere typer bygninger. Har også vært involvert i samferdselsprosjekter. Inngående kunnskap om dokumentasjon av brannsikkernet, erfaring med eksisternde og eldre byggverk. Vært sakkyndig i flere rettsaker. Foreleser i ulike fagfora, og sensor ved NTNU og HVL RIF-godkjent rådgiver

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt