Norsk Meklingssenter
Ekspert

Viggo Schei

Viggo Schei

Ansatt i Skanska Norge AS fra 1977. Anleggsleder, prosjektleder og prosjektsjef. Prosjekter innenfor vegbygging, flyplassutbygging, industrianlegg, vannkraftverk, onshore olje/gassanlegg og forsvarsanlegg.
Prosjektstørrelse fra 10 mill. NOK til 1500 mill. NOK. Prosjektene har vært både enhetspris-kontrakter, totalprosjekter og målpriskontrakter. Fra mars 2021 startet enkeltmannsforetak Viggo Schei Rådgivning

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Viggo Schei