Norsk Mekling
Mekler

Anders Westeng

Anders Westeng

Westeng er advokat og partner i Advokatfellesskapet Mette Yvonne Larsen & co. Han har praktisert som advokat siden 2005 og har møterett for Høyesterett.

Westeng har bred erfaring fra tvisteløsning og domstolsbehandling av en rekke enkeltsaker både innenfor de sivilrettslige saksfelt og innenfor strafferetten. Han har spesiell ekspertise og erfaring fra arbeid med komplekse og sammensatte sakstyper, herunder saker med stor avstand og høyt konfliktnivå mellom partene.

Westeng ble sertifisert advokatmekler i 2018. Han påtar seg meklingsoppdrag innenfor fagfeltene familie- og barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett, nabotvister og generell konfliktløsning.

Fagområder

Kontakt