Norsk Meklingssenter
Mekler

Ane Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås

Tømmerås har lang erfaring i å praktisere mekling, og med å finne hensiktsmessige løsninger gjennom gode forlik. Hun har god ekspertise innenfor arbeidsrett og avtalerett, og gir rådgivning til små og mellomstore bedrifter. Hun arbeider også med familierett, herunder arv, skifte og familietvister, og hun bistår i saker knyttet til eiendomsforhold og nabotvister. Tømmerås har allsidig erfaring fra tiden før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Tømmerås har også hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Ane Sofie Tømmerås