Norsk Meklingssenter
Mekler

Angela Askjer

Angela Askjer

Askjer har bred erfaring med tvisteløsning både fra domstolene og i forvaltningen. Hun har arbeidet som dommer/dommerfullmektig, rettsmekler og ambulerende nemndsleder i tillegg til at hun også har vært seniorrådgiver, stabsjurist og personvernombud. Hun har advokatbevilling fra 2018. Askjer har betydelig erfaring med barnefordelingssaker og barnevernsaker. Hun har også meklet i en rekke saker mellom private, både saker knyttet til samlivsbrudd, fast eiendom og alminnelig kontraktsrett. Hun har også erfaring med tvisteløsning på arbeidsrettens område, særlig knyttet til varslingssaker. Askjer er opptatt av å finne en helhetlig løsning til det beste for alle parter og arbeider systematisk og tillitsbasert for å kartlegge interesser og mulighetsrom. Hun tilbyr mekling på hele Østlandet og holder til i Oslo.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Angela Askjer