Norsk Mekling
Mekler

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed

Anne Cathrine Røed har solid ekspertise og erfaring innenfor entrepriserett, rådgiverrett og kontrakts- og forsikringsrettslige problemstillinger etter å ha arbeidet som forretningsadvokat innenfor disse fagfeltene i bortimot 25 år. Hun svært faglig interessert og opptatt av juss, men også ulike former for tvisteløsning som mekling i konkrete tvister eller ekspertråd. Som mekler er hun opptatt av å komme frem til gode løsninger, det å tenke alternative løsninger og søke å finne frem til partenes beste – og det på en slik måte at partene føler å «eie» resultatet. Anne Cathrine har en allsidig bakgrunn når det gjelder tvisteløsning. Foruten å være sertifisert som mekler, er hun medlem av det eksterne meklingsutvalget som omfatter Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett og øvrige tingretter på Østlandet. Hun har erfaring med rettsmekling i store og små saker både som advokat og rettsmekler.

Fagområder

Kontakt