Norsk Mekling
Mekler

Anne Katrine Holst

Anne Katrine Holst

Anne Holst er advokat i Advokatforeningen og har vært ansatt der siden 2006. Før dette jobbet Holst som privatpraktiserende advokat i 13 år, senest i advokatfirmaet NORDIA DA hvor hun var partner. Hun var medlem av fagutvalget for arv, skifte og familierett i JUS fra 1999 til 2008. De syv siste årene var hun leder for utvalget, og underviste advokater i både innføringskurs og fordypningskurs på skifterettens område. Anne Holst er sekretær for meklingsutvalget og har vært helt sentral i bygge opp den faglige utdanningen av de sertifiserte meklere.
Holst har stått bak mange av Advokatforeningens prosjekter med blant annet etableringen av ny hjemmeside rettet mot forbrukere og utvikling av en egen risikotest for forbrukere. Hun var også prosjektleder for et interaktivt rolle spill,- Rett eller galt.no, som var et tilbud fra Advokatforeningen til landets ungdomskoler.
Med sin lange erfaring med forhandlinger og undervisning er Holst trenet til å lytte til partenes behov for å finne gode løsninger. I og med at hun kjenner advokatbransjen godt vil hun også kunne mekle i tvister mellom advokater.

Fagområder

Kontakt