Norsk Mekling
Mekler

Anne Sofie Nordby

Anne Sofie Nordby

Anne Sofie Nordby har allsidig erfaring og driver egen advokatvirksomhet. Hun arbeider ofte med mennesker i krevende situasjoner som trenger en advokat som ser behov for endring og avklaring gjennom dialog.

All erfaring tilsier at en rettsprosess er kostnadskrevende og utmattende for partene. Og selv om man får en løsning på en tvist i retten, vil konflikten ofte låses.

Anne Sofie har genuint tro på meklingen og samtalen som den beste veien frem til en enighet. Som mekler er Anne Sofie opptatt av å finne helhetlige løsninger som begge parter føler eierskap til. Hennes meklingsfilosofi er å bygge tillit og tilrettelegge for dialog mellom partene for gode og varige løsninger.

Fagområder

Kontakt