Norsk Meklingssenter
Mekler

Anniken Qvale

Anniken Qvale

I tillegg til sin advokatvirksomhet arbeider Anniken Qvale som ekstern mekler for Barne- og familieetaten. Dette gjør at hun har solid meklingserfaring innen familieretten. Som advokat er hennes hovedfelt barn og foreldre, skifte mellom ektefeller/samboer, arv med mer. Hun er opptatt av å finne gode løsninger for sine klienter, og har fokus på å legge til rette for en god dialog med motpart. Med sin utdannelse innen Konflikthåndtering og ulike meklingsmetoder ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo har hun god kunnskap om forskjellige type konflikter. Hun er løsningsorientert og direkte i sin stil, og bruker tid på å bygge tillitt for å få til en best mulig dialog.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Anniken Qvale