Norsk Mekling
Mekler

Arild Jebens

Arild Jebens

Jebens bistår innen arbeidsrettslige problemstillinger. Han har spesialisert seg innen alternativ konfliktløsning, og har mange års praktisk forhandlingserfaring. Jebens fokuserer på å finne praktiske og hensiktsmessige løsninger gjennom forhandlinger.

Fagområder

Kontakt