Norsk Mekling
Mekler

Arne Engesæth

Arne Engesæth

Engesæth arbeider innenfor kontraktsrett med særlig vekt på prosjekter. Arbeidet er knyttet så vel til forhandlinger og kontraktsutforming, som bistand i prosjektgjennomføring og ved konflikter. Videre har han spesialekspertise innen olje- og gasskontrakter, entreprise, prosessanlegg, konsulentkontrakter, IT-kontrakter og fast eiendom. Engesæth er mye brukt som mekler og voldgiftsdommer

Fagområder

Kontakt