Norsk Mekling
Mekler

Asle Bjelland

Asle Bjelland

Advokat Asle Bjelland har mer enn 20 års erfaring med tvisteløsning innen komplekse kontrakter, entreprise og fast eiendom i næringsforhold. Bjelland har vært advokat både i industrien, hos Regjeringsadvokaten og i privat praksis. Han har også arbeidet som dommer og benyttes jevnlig som voldgiftsdommer.

Fagområder

Kontakt