Norsk Meklingssenter
Mekler

Camilla Brandt

Camilla Brandt

Som oppnevnt mekler ved Konfliktrådet har Brandt 15 års erfaring med mekling av et bredt spekter av sakstyper.

Til daglig arbeider Brandt ved Stiegler Advokatfirma, og er gjesteforeleser ved konfliktmeklingsfag ved HVL og UIB.

Hun har erfaring fra både offentlig forvaltning og fra private virksomheter, og er opptatt av å finne spesialtilpassede løsninger for partenes konflikter, uten tidkrevende og fordyrende prosesser ved domstolsapparatet.

Camilla Brandt er medlem av Advokatforeningens Meklingsutvalg.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Camilla Brandt