Norsk Meklingssenter
Mekler

Camilla Bull

Camilla Bull

Camilla Bull er sertifisert mekler og driver i dag Mekle.no. Hun har solid ekspertise og erfaring med familie- og arverett. Denne ekspertisen har hun opparbeidet seg ved fokusert arbeid med familie- og arverettslige problemstillinger som advokat og dommerfullmektig. Hun hadde sin dommerfullmektigperiode i Oslo byfogdembete som har felleseieskifte og dødsboskifte som sine spesialområder. Camilla har også arbeidet fokusert med arbeidsrett gjennom sin tid som advokat og mener dette fagområdet er særlig egnet for utenrettslig mekling. Som mekler er Camilla opptatt av å finne helhetlige løsninger som begge parter føler eierskap til. For å få til dette fokuserer hun på å bygge tillit og tilrettelegge for en god dialog mellom partene som resulterer i en løsning partene lever godt med.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Camilla Bull