Norsk Mekling
Mekler

Carl Roberts

Carl Roberts

Carl E. Roberts er spesialist på tvisteløsning, kontraktsrett og forvaltningsrett.Carl gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig.

Fagområder

Kontakt