Norsk Meklingssenter
Mekler

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Engebretsen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt som fast eiendom, alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett og familierett, samt forvaltningsrett. De rettslige problemstillingene har særlig vært tilknyttet helsesektoren, undervisningssektoren, barnevern, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Engebretsen har også prosedert for Høyesterett og er for øvrig partner i Advokatfirma Sekse & Co.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Cecilie Engebretsen