Norsk Meklingssenter
Mekler

Dag Robertsen

Dag Robertsen

Robertsen arbeider med fast eiendoms rettsforhold og generell forretningsjus, herunder selskapsrett, kontrakts- og avtalerett samt arbeidsrett. Innen fast eiendom arbeider Robertsen særlig med rådgivning overfor grunneiere og investorer med utvikling av eiendom fra A-Å, forhandlinger om kjøp og salg av fast eiendom, regulerings- og planprosesser overfor kommuner og andre offentlige myndigheter, etablering, regulering og avvikling av tomtefesteavtaler, seksjonering av bolig og næringslokaler, leieforhold og eiendomsforvaltning mv. Robertsen har vært partner i Advokatfirma Lunde Robertsen AS siden 2009.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Dag Robertsen