Norsk Mekling
Mekler

Dag Røed

Dag Røed

Røed har meklingserfaring fra flere hundre saker som ekstern rettsmekler i flere domstoler gjennom mange år. Han har meklet en rekke saker som advokatmekler, i tillegg til en rekke saker i offentlige institusjoner i forbindelse med større arbeidstvister. Røed har undervist på JUS meklingsseminar i over 20 år, og har undervist på advokatkurset i lang tid. Foruten juridikum, har Røed lang erfaring som advokat og er partner i advokatfirmaet Haraldsen og Bydal i Tønsberg. Han er tidligere medlem i advokatforeningens meklingsutvalg og JUS sivilprosessutvalg. Røed har utdanning som mekler i USA, både i regi av Harvard lawschool , NYC mediationsenter og University og North Dakota.

Fagområder

Kontakt