Norsk Meklingssenter
Mekler

Ellen Ulriksen

Ellen Ulriksen

Ulriksen har solid ekspertise innen familierett gjennom arbeidet som advokat i over 20 år. Hun arbeider med mennesker i krevende livssituasjoner som har behov for endring og avklaring gjennom dialog og utforskning av alternative løsninger.
Målet som mekler er å finne løsninger som er konfliktdempende og ressursbesvarende. Hun ønsker å bistå som mekler så tidlig som mulig i prosessen, men tar også oppdrag i saker som er fastlåste og har vart over år.
Ulriksen oppfattes som en tydelig og ivaretagende mekler. Hun er opptatt av å forstå partenes interesser og tilrettelegge, slik at de kan finne levedyktige og kanskje helt nye løsninger.
Hennes meklingsstil gjør at hun tar oppdrag innen andre områder enn familierett, hvor bevaring av relasjoner og kreative løsninger er viktige aspekter for partene.
Ulriksen har erfaring med mekling i små og større saker som advokat og mekler.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Ellen Ulriksen