Norsk Meklingssenter
Mekler

Espen Auberg

Espen Auberg

Auberg er advokat, voldgiftsdommer og sertifisert mekler og jobber hovedsakelig med idrettsjus, arbeidsrett og fast eiendom.

Han har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden 2006, og har i tillegg til å ha jobbet i advokatbransjen også erfaring fra forsikringsbransjen.

Hans erfaring er at mekling er en veldig god måte å løse tvister på, da man ofte ser at mekling kan bidra til å senke konfliktnivået og kostnadsnivået for partene.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Espen Auberg