Norsk Mekling
Mekler

Frank Johansen

Frank Johansen

Johansen er partner i FarsundAdvokatene AS i Farsund. Han har arbeidet som privatpraktiserende advokat siden 2001 med hovedvekt på fast eiendom, kontrakts- og kjøpsrett, arbeidsrett og barne- og familierett. Forut for det arbeidet han 6 år som personalsjef i to større bedrifter inne leverandørindustrien til oljesektoren, og har god erfaring i forhold til arbeidstvister, omstillingsprosesser og lønnsforhandlinger.

Fagområder

Kontakt