Norsk Meklingssenter
Mekler

Geir Frøholm

Geir Frøholm

Geir er konsernadvokat i Consto etter mange år som partner i Schjødt og senere SANDS. Han arbeider med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning bygg og anleggskontrakter, arbeidsfellesskapsavtaler samt også utbyggingsavtaler med kommuner. Han også særlig erfaring innenfor infrastruktur (samferdsel)- og transformasjonsprosjekter (omdanning av havner, flyplasser og industriområder) Han ledet Advokatforeningen Meklingsutvalg fra 2014 til 2022. Samt var en av initiativtakerne til den utvidede utdanningen av meklere sertifisert av Advokatforeningen. Har vært instruktør og sensor ved Meklingsakademiet. Meklingutdanning og godkjent av CEDR (Center for Effective Dispute Resolution i England), samt sertifisert mekler av advokatforeningen. Geir har også vært bidragsyter til utviklingen av Meklingsenteret. Hans mekler-erfaring er knyttet til entreprise og rådgivningskontrakter, samt eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler. Han har blant annet meklet flere tvister mellom kommuner og entreprenører samt tvister knyttet til Interkommunale selskaper

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Geir Frøholm