Norsk Mekling
Mekler

Gøsta Thommessen

Gøsta Thommessen

Thommesen har vært godkjent mekler siden 2001. Etter masterutdannelse i mekling fullført i 2004 har han arbeidet på heltid som mekler og konfliktrådgiver på mange samfunnsområder, i de senere årene via Meglingssenteret i Oslo. Samtidig har han undervist i mekling og konfliktforståelse for det offentlige, for næringslivet og for organisasjoner.

Han har ledet norske og internasjonale fagnettverk innen mekling og har utviklet en online-tjeneste innen mekling og konfliktrådgivning. Thommesen mekler i de fleste i juridiske og kommersielle tvister. Hans spesiale er å bistå i konflikter knyttet til IT-kontrakter. Thommesen er autorisert foreldremekler tilknyttet Barne-, Ungdoms- og Familieetaten og utfører derfor mekling som gir meklingsattest.

Fagområder

Kontakt