Norsk Meklingssenter
Mekler

Hanne Plathe Maartmann

Hanne Plathe Maartmann

Plathe Maartmann har praktisert som advokat siden 2009 og er tilknyttet Advokatkollegiet Kindem & Co. For øvrig har hun 20 års erfaring fra justis – og politietaten. Plathe Maartmann har omfattende meklererfaring fra Husleietvistutvalget, hvor hun har meklet ca. 270 husleietvister, gjennomsnittlig med høy forliksprosent. Hennes arbeidsområde er for det vesentligste innen privatretten, med hovedvekt på familie – og arverett, herunder skifte, fast eiendoms rettsforhold og vergemål. Hun holder til i representative lokaler med gode møteromfasiliteter, sentralt i Oslo.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Hanne Plathe Maartmann