Norsk Meklingssenter
Mekler

Harald Alfsen

Harald Alfsen

Harald Alfsen ble utdannet jurist i 1993. Han jobbet med arbeidsrett, anskaffelsesrett, rådgiverkontrakter og entreprise i Statsbygg til 1998. Siden har han praktisert som advokat. Fra 2021 er han advokat og managing partner i Stiegler Advokatfirma AS i Bergen. Han har etterutdanning med spesialfag i offentlige anskaffelser, styreeksamen på BI, sertifisert offentlig innkjøper/DFØ og sertifisert mekler. Videre er han leder for Innkjøpsforeningen i Bergen, styremedlem på Juridisk fakultet ved UIB, mangeårig kursholder for DFØ og tidligere styreleder i Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Alfsen har omfattende erfaring med anskaffelsesprosesser, prosjektgjennomføring, nasjonale og internasjonale forhandlinger, kontraktsinngåelser og tvisteløsning.

 

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Harald Alfsen