Norsk Mekling
Mekler

Harald Fosse

Harald Fosse

Harald Fosse er partner i Grette. Han har arbeidet med kontrakter og entreprise siden 1993 og har bred erfaring både med kontraktsutforming, rådgivning i forbindelse med prosjektgjennomføring og tvisteløsning, herunder en lang rekke meklinger. Harald har også vært voldgiftsdommer og oppmann.

Harald er opptatt av partenes eierskap til tvisten og prosessen. Mekling gir mulighet til å utnytte avtaleformatets fleksibilitet til å få landet en uenighet. Samtidig mener han det er viktig at mekler kan bidra til en realitetsorientering av partene dersom det er nødvendig for å finne en løsning.

Fagområder

Kontakt