Norsk Mekling
Mekler

Harald Holm Glad

Harald Holm Glad

Advokat Harald Holm Glad er partner i Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS. Forut for det var han advokat og fagsjef i Gjensidige Forsikring ASA. Harald Holm Glad har forut dette for blant annet arbeidet som politiadvokat i Økokrim, dommerfullmektig samt som advokat og partner i Advokatfirmaet Riisa & Co ANS. Han har omfattende erfaring innen tvisteløsning og har prosedert et stort antall sivile saker for alle rettsinstanser.
Av ekspertiseområdet fremheves særskilt forsikrings- og erstatningsrett, fast eiendom, generell kontraktsrett og arbeidsrett. Harald Hom Glad benyttes som sensor i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo.

Fagområder

Kontakt