Norsk Meklingssenter
Mekler

Harald Kobbe

Harald Kobbe

Kobbe driver advokatfirmaet, advokat Harald S. Kobbe AS, hvor han spesialiserer seg på tvisteløsning. Han leder Byggebransjens Faglig Juridiske Råd, er fast juridisk oppmann utnevnt av Standard Norge i henhold og sitter som medlem av det nordiske styret i Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA). Kobbe har arbeidet spesielt mye innen fast eiendom og entreprise. Han har lang og bred erfaring fra mekling. De siste årene har han meklet og/eller vært utpekt som ekspert eller medlem av ekspertteam i en rekke store kontrakts- og entreprisetvister bl.a. knyttet til etablering og utvidelse av handlesentre og veg- og infrastrukturprosjekter. Han har erfaring som leder fra tre større prosjektintegrerte meklinger (KLR/PRIME).

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Harald Kobbe