Norsk Meklingssenter
Mekler

Henning Hamnes

Henning Hamnes

Bruker både erfaringen fra mange år som prosjektleder/kontraktsleder/daglig leder samt juridiske ekspertise opparbeidet gjennom 23 år i bygge og anleggsbransjen.

Sammenstilt med meklingsakademiet og tidligere coaching erfaring gir dette spesialekspertise og erfaring for å bygge bro mellom partene.

Forhandlingsleder, sertifisert mekler, daglig ledelse, prosjektledelse og kalkulasjon innen alle prosjekter i bygge- og anleggsbransjen.

Erfaring fra kraftverk, overføringslinjer 420kV, stasjoner, vei, bane, tunnel (inkl innredning), bro-konstruksjoner, masseforflytning m.v. De senere år også store bygg prosjekter som hoteller, næringsbygg, boligblokker, skoler.

Arbeidserfaring fra NCC (bygg og anlegg), Betonmast AS (bygg og anlegg), Implenia Norge AS, og Alpine Bau. De siste 8 år som selvstendig konsulent som Byggherre, Total- og Hoved- entreprenør og UE-representant.

Omfattende erfaring fra kontrakts- og gjennomføringsutfordringer i alt fra mekling, KLR, forhandlinger, rettsmeklinger, oppmannssaker og som fagkyndig meddommer for både tingretten og lagmannsretten.

Ns 8405-6-7 og 15-16-17 med tilhørende standarder for de forskjellige fag.

Omfattende erfaring med utenlandske entreprenører i Norge.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Henning Hamnes