Norsk Mekling
Mekler

Henning Hamnes

Henning Hamnes

I mekling bruker Hamnes erfaringen fra 24 år som prosjekt- og kontrakts- leder/daglig leder sammen med meklingskompetansen, coaching, samt de mange tvistesakene han har hatt ansvaret for. Dette har gitt en spesialekspertise og innsikt for å bygge enighet mellom partene i tvistesaker og i pågående bygge- og anleggs- prosjekter. Hamnes legger vekt på å skape trygghet rundt selve løsningsprosessen og hans bakgrunn gjør at han effektivt kan bistå partene til å finne felles grunn for en løsning.

Erfaring fra kraftverk, overføringslinjer 420kV, stasjoner, vei, bane, tunnel (inkl innredning), bro-konstruksjoner, masseforflytning m.v. De senere år også store bygg prosjekter som hoteller, næringsbygg, industribygg, boligblokker og skoler.

Tidligere ansatt i NCC (bygg og anlegg), Betonmast AS (bygg og anlegg), Implenia Norge AS, og Alpine Bau. De siste 12 år som selvstendig konsulent som Byggherre, Total- og Hoved- entreprenør og UE-representant. Lang erfaring med utenlandske entreprenører i Norge

Arbeidskompetanse fra kontrakts- og gjennomføringsutfordringer i alt fra mekling, KLR, forhandlinger, rettsmeklinger, oppmannssaker og som fagkyndig meddommer for både tingretten og lagmannsretten. Sertifisert mekler gjennom advokatforeningens meklingsakademi.

Ns 8405-6-7 og 15-16-17 med tilhørende standarder for de forskjellige fag.

Hamnes bistår partene på en slik måte at de kan bygge prosjekt og ikke sak

Fagområder

Kontakt