Norsk Meklingssenter
Mekler

Herman Bruserud

Herman Bruserud

Bruserud har i de senere årene vært relativt aktiv som mekler, særlig gjennom deltakelse i forskjellige konfliktløsningsråd (prime) i entrepriseprosjekter. Han har også hatt andre enkeltstående meklingsoppdrag innenfor kontraktsrettsområdet. For øvrig har Bruserud hatt en rekke oppdrag som voldgiftsdommer og ekspert/oppmann innenfor de samme rettsområdene.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Herman Bruserud