Norsk Meklingssenter
Mekler

Ingeborg Tveit

Ingeborg Tveit

Tveit er arbeidsrettsadvokat i Stiegler Advokatfirma i Bergen, og tar mekleroppdrag primært i tvister om oppsigelse og avskjed, samt egnede varsling- og klagesaker.

Tveit tar også mekleroppdrag i foreldretvister etter barneloven.

Som tidligere dommerfullmektig i Bergen tingretten har Tveit gjennomført en rekke meklinger i saksforberedende møter etter barneloven.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Ingeborg Tveit