Norsk Mekling
Mekler

Ingrid Humerfelt Eckhoff

Ingrid Humerfelt Eckhoff

Ingrid Humerfelt Eckhoff er advokat og partner i Advokatfirmaet Bro AS, et firma som har hovedfokus på mekling som tvisteløsningsmetode. Hun har meklet i flere saker mellom private, og påtar seg meklingsoppdrag særlig i saker innen arv og skifte og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd. 

Hun er opptatt av at mekling som tvisteløsningsmetode ivaretar relasjonene før, under og etter en konflikt er tilbakelagt. Hun er nysgjerrig og åpen i sitt møte med partene, og fokuserer på å bygge tillit og ha en god dialog. Hun fokuserer på å tilrettelegge for et trygt rom der partene og hun i fellesskap forsøker å finne gode løsninger sammen. Ingrids meklingsstil er tydelig og imøtekommende, hvor partenes interesser og kreative løsninger er styrende for prosessen. 

Ingrid Humerfelt Eckhoff har bred erfaring med tvisteløsning og prosess, og bistått parter i diverse meklingsprosesser både for domstolene og forvaltningen.  Hennes spesialkompetanse er arv og skifte, private avtaler og arbeidsrett.

Fagområder

Kontakt