Norsk Mekling
Mekler

Jan -Arne Isaksen

Jan -Arne Isaksen

Jan-Arne Isaksen har lang allsidig prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Han har vært godkjent mekler siden 2011, og ble i 2017 sertifisert advokatmekler. Isaksen har gestalt psykologisk utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole med tilleggsutdannelse og spesialisering i relasjonsbasert konfliktarbeid og mekling. Han gir også veiledning for å gi parter og meklere evne til å tenke kritisk og selvstendig for der i gjennom å bli bedre i stand til å velge mellom flere løsninger. Isaksen har bistått i en lang rekke forhandlinger og tvisteløsninger knyttet spesielt til arbeidsforhold både i og utenfor domstolsystemet. Han har administrasjonserfaring, plan- og utviklingsarbeid, styrearbeid og kommisjonsarbeid både fra offentlig- og privat virksomhet. Han har også undervisningserfaring med forelesning i arbeidsrettslige emner og statsforvaltningsrett. Isaksen har god erfaring med å jobbe i team med andre advokater og fagpersoner.

Fagområder

Kontakt