Norsk Meklingssenter
Mekler

Karin Kaasen

Karin Kaasen

Bransjeerfaring innen bygg, anlegg, offshore og energi etter flere års operativ bistand til et bredt spekter av markedsaktører, både på entreprenør- og byggherresiden.

Virke som advokat i bl.a. Wiersholm og som kontraktspesialist i juridisk avdeling hos internasjonal leverandør har gitt betydelig erfaring med rettslige og kommersielle vurderinger, strategiutforming og rådgivning i alle faser av kontraktsforløpet. Bistått ved komplekse forhandlinger, ekspertprosedyre og større tvister i norske rettsaler og nasjonale og internasjonale voldgiftsprosesser. Fartstid fra ledergruppen i en utbyggingsportefølje hos Bane NOR som forestår planlegging og gjennomføring av flere infrastrukturprosjekter i milliardklassen. 

Erfaring med kontrakter basert på individuelle kontraktsvilkår, standarder som NS, NF og NTK, og ulike kontraktstyper som EPCI og utførelses- og totalkontrakter. Erfaringen dekker områdene tilvirkning (bygg og anlegg, offshore, skipsbygging), rådgiverkontrakter, servicekontrakter, skipsleiekontrakter, datalisensieringsavtaler og samarbeids-, forsknings- og utviklingsavtaler.

I ledergruppen i Dovre Group Consulting, med fagansvar for Contract Management, entrepriseanskaffelser og kontraktsoppfølging. Bistår bl.a. ved utarbeidelse av kontraktstrategier, operativ rådgivning og kvalitetssikring innen kontrakt, anskaffelserog risikohåndtering i hele prosjektforløpet samt ved ulike kommersielle og strategiske utfordringer.

Kaasen er benyttet som foredragsholder og kursleder innen bl.a. Norsk Total Kontrakt, endringshåndtering, kontraktsgjennomføring og risikohåndtering i store prosjekter, samt tvisteforebygging og tvisteløsning i prosjektperioden.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Karin Kaasen