Norsk Meklingssenter
Mekler

Karin Kaasen

Karin Kaasen

Bransjekunnskap innen entreprise, offshore, infrastruktur og energi etter flere års operativ erfaring og bistand til et bredt spekter av markedsaktører, både på entreprenør- og byggherresiden.

Virke som advokat i bl.a. Wiersholm og som kontraktspesialist i juridisk avdeling hos internasjonal leverandør har gitt betydelig erfaring med med rettslige og kommersielle vurderinger, strategiutforming og rådgivning i alle faser av kontraktsforløpet. Bistått ved komplekse forhandlinger, ekspertprosedyre og større tvister i norske rettsaler og nasjonale og internasjonale voldgiftsprosesser.

Erfaring med kontrakter basert på individuelle kontraktsvilkår, standarder som NS, NF og NTK og ulike kontraktstyper som EPCI og utførelses- og totalkontrakter. Erfaringen dekker områdene tilvirkning (bygg og anlegg, offshore, skipsbygging), rådgiverkontrakter, servicekontrakter, skipsleiekontrakter, datalisensieringsavtaler og samarbeids-, forsknings- og utviklingsavtaler.

I Bane NOR er hun i ledergruppen i en utbyggingsenhet med flere milliardprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen. Hun bistår bl.a. ved strategiske beslutninger og risikohåndtering i hele prosjektforløpet og har fagansvar for anskaffelser og kontraktsoppfølging i enheten.

Kaasen er benyttet som foredragsholder og kursleder innen bl.a. NTK, endringshåndtering, kontraktsgjennomføring og risikohåndtering i store prosjekter og tvisteløsning i prosjektperioden.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Karin Kaasen