Norsk Mekling
Mekler

Karoline Wergeland

Wergeland har jobbet med forsikring de siste 7 årene og har kompetanse innenfor forsikring med særlig fokus på ansvarssaker og personskade. I tillegg har hun sittet i HTU de siste 5 årene og har kompetanse innenfor husleierett. Wergeland har også jobbet med mekling i forbrukerrådet.

Fagområder

Kontakt