Norsk Meklingssenter
Mekler

Ketil R. Sveen

Ketil R. Sveen

Ketil R. Sveen har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt, herunder særlig selskapsrett,kontraktsrett, forsikringsrett, arv/skifte, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold, nabotvister og arbeidsrett. Han bistår nærings- livsklienter, herunder ledere og bedriftsstyrer som rådgiver og med tvisteløsning, og har gjennomført en rekke forhandlinger og meklinger mellom aksjonærer i mindre og større selskaper. Ketil R. Sveen har erfaring fra flere advokatsamarbeid lokalt og i Oslo-området, og driver i dag eget advokatfirma. Han har også bakgrunn som leder i privat næringsliv og innehar en rekke styreverv.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Ketil R. Sveen