Norsk Mekling
Mekler

Kjell-Andre Honerud

Kjell-Andre Honerud

Kjell-Andre Honerud har bred erfaring som juridisk rådgiver og prosessfullmektig i store, kompliserte prosjekter i bygge- og anleggssektoren. Honerud er ofte med fra planleggingsstadiet og tilrettelegger mht valg av gjennomføringsmodell, herunder anskaffelse og kontraktstrategi, og følger prosjektene frem til ferdigstillelse og oppstart drift. Honerud anvendes som voldgiftsdommer i entreprisesaker. Honerud sitter i Standard Norge sin komite for utarbeidelse av OPS standardavtaler for formålsbygg samt i Bygg 21 (Direktorat for byggforvaltning) sin gruppe for bedring av samhandling i byggeprosjekter.

Fagområder

Kontakt